پرسید : چرا ناراحتی ؟

گفتم : چون از بد روزگار به پست آدم  نا سپاسی خوردم .

گفت : نگران نباش ، مسیر رو درست اومدی ، اینجا دنیاست

 مگر نشنیدی که : " دنیا همیشه جائیه که نجیب و نانجیب به هم می خورن "

 قرار به موندن نیست

نه برای تو و نه حتی برای اون !

 غصه نخور ...


imagesca2k2bfg - copy.jpg
خیانت.....


ای نا رفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم
زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر نا مردیت را خنجری از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. کسی جز تو نبود....

f4f990d9dbe2ecc5f74ccc89768bc5ef_xl.jpg
سکوت......

سکوت کن نازنین سکوت کن

فریادت را چنین جماعت منگ

جز به سکوت بر نخواهند تافت

آغوشت را فروگیر مهربان

بازوانت را فروگیر

نوازشی نکرده دستانت را قطع می*کنند

تا نوازشی نکنی......
13274036763_0.jpgزندگی......

زندگی پلی است که باید ناخواسته ازآن گذشت

در بین این راه عاشق می شویم

شکست می خوریم و پیروز می شویم

و در نهایت در ابدیّت محو می شویم

ای کاش همه در این راه صادق و راست باشند!

www.3dayeh-sokot.blogfa.com[12]].jpg

سیگار......

میسرایم از نبودت
و میجنگم با خیالت
چه میخواهند این افکار پلید ؟
تنها سیگار است که همچون قدیم با من همراه است ..

imagescakrt4t9 - copy - copy.jpgتنهایی ینی........

ساعتها زیر دوش به کاشی های حمام خیره می شوی !
غذایت را سرد می خوری !
ناهار ها نصفه شب ، صبحانه را شام !
لباسهایت دیگر به تو نمی آیند، همه را قیچی می زنی !
ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ را حفظ نمی شوی !
شبها علامت سوالهای فکرت را می شمری تا خوابت ببرد !
تنهائی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیست ، روزهای من اینگونه و شبهایم اصلاً نمیگذرد . .
.th.jpgوقتی خدا از پشت ، دستهایش را روی چشمانم گذاشت ، از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم ...

images (5).jpgکمانچه.......

می گویند : شاد بنویس ...

     نوشته هایت درد دارند!

         و من یاد ِ مردی می افتم ،

              که با کمانچه اش ،

                  گوشه ی خیابان شاد میزد...

                       اما با چشمهای ِ خیس ... !!


th.jpgایمان.....

کاش میفهمیدی


اونی که برای به دست آوردن محبت تو


حاضره تنش رو در اختیارت بذاره

...

فاحشه نیست


و اونی که بخاطر به دنبال خودش کشوندن تو


تنش رو ازت میدزده


باکره نیست...


من به فاحشه بودن ذهن زنان باکره


و باکره بودن ذهن زنان فاحشه ایمان دارم0.429310001313581798_parsnaz_ir.jpg


چرا گریه کنم وقتی باران ابهت اشکهایم را پاک کرد و سرخی گونه هایم را به حساب روزگار ریخت.

چرا گریه کنم وقتی او بغض عروسکی دارد و همیشه این منم که باید قطره قطره بمیرم.

چرا گریه کنم وقتی بر بلندی این ساده زیستن زیر پا له شده ام.

چرا گریه کنم وقتی باد بوی گریه دارد و برگ بوی مرگ.

چرا گریه کنم وقتی عاشق شدن را بلد نیستم تا به حرمت اندک سهمم از تو اشک بریزم.

چرا گریه کنم وقتی تبسم نگاهت زیبا تر است………


th.jpg